Saturday, May 04, 2013

Pierre Bezuhovként....

Pierre Bezuhovként a leégett Moszkvában, kb. úgy ténfergek errefelé, semmit se találok, semmit se remélek, semmiben nem hiszek - már ami a jövőt illeti. (Eltörölve...)
lehet ám hgy Eugen Ruge A fogyatkozó fény idején c. regénye teszi (2011-es könyv) - az NDK-s család (emigrációból, vagy Gulag-ból hazatért tagjai meg ujabb nemzedékek (családregény). Fokozatosan leépülnek, hitüket (dogmatikus rémes előitéleteiket) veszitik, gyerekeik közönyösen nézik a hulla oszlását... stb. Jó regény - rémes olvasmányélmény. Nem keeeeell.
szóval per pillanat matt-ra áll a játszma, de nem lenne szabad berochálni.
Moszkva még parázslik.

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Kedves Alma, na ezt a sajátos pillanatnyi életérzést kifejező írásodat fordítsa le valaki idegen idegen nyelvre. ( Biztosan megérdemli a honoráriumot, ha sikerül jól megcsinálnia.) :))
(bankár)

Sat May 04, 01:58:00 PM 2013  
Blogger alma said...

kösz Anonymous,
a dolog rosszabb, mint Bezuhovnál:)

Sun May 05, 07:26:00 AM 2013  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home