Thursday, June 13, 2013

Vizsga - gyöngyszemek

A hallgató tételt húz: Huntington: A civilizációk összecsapása… c. könyvét ismertetni és komentelni.
Belekeveredik a keresztes hadjáratokba meg a török hódoltságba…

Segíteni akarok:

Kérdés: mondjon mai Iszlám országokat

Válasz: Izrael, Libanon… és, hm

Másik vizsgázó:
Téma Max Weber Protestáns etika és a kapitalizmus szelleme c. tanulmánya

Kérdés: Mi a felekezeti megoszlás protestánsok és katolikusok között a mai M.o-on?

Válasz: M.o.-n nincsenek protestánsok, csak reformátusok.

Kérdés: Weber szerint hol gyorsult fel a tőkés fejlődés Európában a reformáció megjelenése után?

Válasz: Olaszországban.

Újabb vizsgázó:
Kérdés: mi a globalizáció?

Válasz: Jó dolog, mert az ember olcsón vehet és drágán adhat el valutát

(Ezt ugyan nem értettem, de üsse kavics…)

10 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Kedves Alma, amióta tudom, hogy Oszkó Péter is az ELTE hallgatója volt, (jó, ő nem bölcsész, hanem jogász) azóta kicsit fenntartással vagyok az ELTE irányt.
Most ezek a hallgatók sem nyerték el tetszésemet.
Az utolsó hallgatót meg kellett volna kérni, hogy kicsit bővebben fejtse ki gondolatait, a globalizációval és valutával kapcsolatban. Attól, hogy mi valamit nem értünk, az még létezhet... :))

Thu Jun 13, 09:39:00 AM 2013  
Blogger alma said...

meg lett kérdezve, de semmi nem derült ki, csak a sötétség... csodálom egyéként, hogy e hallgatók nem nyerték meg tetszésedet:) ki lettek rugva jönnek később. Hát hogy addig több lesz a fejükben, azt nem tom.
a BTK-n én vezettem be a gazd.alapfogalmakat, szóval a bölcsészek nincsenek hozzászokva (mentségükre mondom...) de nehéz.

Thu Jun 13, 07:03:00 PM 2013  
Anonymous Anonymous said...

"...csodálom egyéként, hogy e hallgatók nem nyerték meg tetszésedet:)"
Sajnos ma már a nem igazán alkalmas diákot is kénytelenek felvenni az egyetemek, mert csak így jutnak elegendő működési forráshoz.
Egyébként a bölcsészeknek sem árt egy kis gazdaságtudományt tanulni, legalább megértik, hogy miért halnak éhen, ha a bölcsész pályán maradnak. :)

Sat Jun 15, 01:22:00 PM 2013  
Anonymous Anonymous said...

Még egy gondolat...
Aki azt mondta, hogy azért jó a globalizáció, mert olcsón lehet valutát venni és drágán eladni, az talán a devizaliberalizációt keverte ide. A két szó vége megegyezik. :)

Sat Jun 15, 01:27:00 PM 2013  
Blogger alma said...

összetévesztés: nem járt órára és nem olvasta el a köt.irodalmat. Slendrián...

Mon Jun 17, 05:18:00 PM 2013  
Blogger alma said...

Éhenhalás:
egyébként vannak jól fizető bölcsész inditásu pályák: nyelvészet - itt képzik az IT-hez szükséges szemiotikai fogásokat, melyek nélkül ma nem lenne mobil-telefon, digitalizálás. És hát kínai nyelv (tolmács), japán szak (kapkodják őket), kommunikáció (ahol én dolgozom): kapkodják őket, kb. 60%-uk már harmadévben pályán van (van állása). Nem kell elhinni a rongyos nadrágos, csóró bölcsész képét, meg a bölcskar feleslegességét hirdető szavakat. És még informatikai képzés is van a bölcskaron, ami meg totál-nyerő pálya (honlapkészítés - milliós honorral...- hogy mást ne mondjak.)

Mon Jun 17, 05:27:00 PM 2013  
Anonymous Anonymous said...

A slendrián, órakerülő megbuktatása, nagyon helyes volt..

A jól kereső bölcsészekhez :
Tehát csak (!) az egzotikus japán és kínai nyelvet beszélő bölcsészek keresettek.
Az informatika (programozás) már nem bölcsész, hanem reál tevékenység,- ahogyan a pénzügy-gazdaság sem bölcsészet, hiába van a bölcsész karon.
Kommunikáció : én úgy tudom,hogy rengeteg állás nélküli újságíró van. Sírnak is rendesen..
Szerintem azok az "igazi" bölcsészek, akik történelmet, irodalmat, filozófiát, esztétikát stb. tanulnak. Na ők nem tudnak megmaradni a saját szakterületükön.

Tue Jun 18, 12:09:00 PM 2013  
Blogger alma said...

igen: a magyar tanár - éhen hal. A többit - mint írtam - felszívja a piac (tudnak írni, olvasni, ami nagy szó. (Pl. reklámszakba mennek a kommunikációsok, hivatali kommunikációba, üzleti pszichológiába, PR-ba ugyancsak.
Bölcsész diploma: cum grano salis - még kelendő.

Wed Jun 19, 03:29:00 PM 2013  
Anonymous Anonymous said...

Éppen most hallottam a rádióban, hogy az ELTE a legmagasabban jegyzett magyar egyetem.

Wed Jun 19, 05:55:00 PM 2013  
Blogger alma said...

igen, de pénzt nem adnak mellé, csak elvesznek tőle/belőle.

Sat Jun 22, 02:51:00 PM 2013  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home